Punta Bagna 2015

Reportage photo pour Wild Motorcycles Magazine et SWYD